International Conference on Safe and Secure Society

2020

PROGRAM

Celý program s názvy jednotlivých přednášek si můžete otevřít zde: PROGRAM 2020

14. ŘÍJNA 2020 – konferenční příspěvky přednášejících

10.00 zahájení konference, MEVPIS – Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany, Na Valše 207, Vodňany (vjezd z Říční ul.).

I. blok – krizové řízení
II. blok – záchranné práce
III. blok – psychosociální pomoc, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

17.00 ukončení konference
18.00 společenský večer, MEVPIS – Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany (Dress code: Dressy Casual), Na Valše 207, Vodňany (vjezd z Říční ul.).

15. ŘÍJNA 2020 – pracovní seminář

9.00 zahájení pracovního semináře (venkovní prostory MEVPIS)
11.30 ukončení konference, MEVPIS – Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko. Na Valše 207, Vodňany (vjezd z Říční ul.).

Příspěvky budou tlumočeny do češtiny a němčiny vzhledem k účasti lektorů a účastníků z německy mluvících oblastí.

Přesný program bude dostupný na web stránkách konference na začátku října.