International Conference on Safe and Secure Society

2022

PROGRAM

Celý program s názvy jednotlivých přednášek si můžete otevřít zde: PROGRAM 2022

4. ŘÍJNA 2022 – konferenční příspěvky přednášejících

10.00 zahájení konference, MEVPIS – Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany, Na Valše 207, Vodňany (vjezd z Říční ul.).

I. blok – krizové řízení
II. blok – záchranné práce
III. blok – psychosociální pomoc, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

17.00 ukončení konference
18.30 společenský večer, MEVPIS

5. ŘÍJNA 2022 – pracovní seminář

9.00 zahájení pracovního semináře
11.00 ukončení konference

Příspěvky budou tlumočeny do češtiny a němčiny vzhledem k účasti lektorů a účastníků z německy mluvících oblastí.

Přesný program bude dostupný na web stránkách konference na začátku října.