International Conference on Safe and Secure Society

2021

PROGRAM

Celý program s názvy jednotlivých přednášek si můžete otevřít zde: PROGRAM 2021

12. ŘÍJNA 2021 – konferenční příspěvky přednášejících

10.00 zahájení konference, Gotická budova SOLNICE; Piaristické náměstí 3, 370 01 České Budějovice

I. blok – krizové řízení
II. blok – záchranné práce
III. blok – psychosociální pomoc, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

17.00 ukončení konference (Dle zájmu účastníků bude organizována prohlídka historických prostor Solnice, přilehlého klášterního komplexu a pivovaru)
18.00 společenský večer, Gotická budova SOLNICE; Piaristické náměstí 3, 370 01 České Budějovice

13. ŘÍJNA 2021 – pracovní seminář

9.00 zahájení pracovního semináře (venkovní prostory před Solnicí)
11.30 ukončení konference

Příspěvky budou tlumočeny do češtiny a němčiny vzhledem k účasti lektorů a účastníků z německy mluvících oblastí.

Přesný program bude dostupný na web stránkách konference na začátku října.